[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
Facebook
เพิ่มเพื่อน LINE
เพิ่มเพื่อน
  

  หมวดหมู่ แบบคำขอ
เรื่อง : คำขอตรวจสอบอาคาร(ร1)
โดย : admin
ศุกร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2565
เข้าชม : 431 ดาวน์โหลด : 2
  
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ขนาดไฟล์ 0 Bytes
อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :

ไฟล์แนบเอกสาร : https://drive.google.com/file/d/1D6I6PzOmp-YwafjER7nskJDIEMtyXuWq/view?usp=sharing
แบบคำขอ

      คำขอตรวจสอบอาคาร(ร1) 1/เม.ย./2565
      คำขอตรวจสอบอาคาร(ร1)แบบเตรียมเอกสาร 1/เม.ย./2565
      (13) แบบใบอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต 16/ก.ย./2564
      (12) แบบใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ 16/ก.ย./2564
      (11) แบบใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 16/ก.ย./2564
      (10) แบบใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น 16/ก.ย./2564
      (9) แบบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น 16/ก.ย./2564
      (8) แบบใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 16/ก.ย./2564
      (8) แบบใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 16/ก.ย./2564
      (7) แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 16/ก.ย./2564
      (6) แบบคำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต 16/ก.ย./2564
      (5) แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 16/ก.ย./2564
      (4) แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 16/ก.ย./2564
      (3) แบบคำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น 16/ก.ย./2564
      (2) แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 16/ก.ย./2564
      (1) แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 16/ก.ย./2564