Member Login

Any Questions? 010-020-0340

รายละเอียดข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์.

ดูรายละเอียดใน facebook

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการแสดง ”Humanities Cheerleader Spirit Night 2023”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.30 น. นายอัศนี บูรณูปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางนัชชา บูรณุปกรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการแสดง ”Humanities Cheerleader Spirit Night 2023” เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่กลุ่มคณะนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานกันเป็นทีม มีความสามัคคี สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันและฝึกการทำงานในอนาคตได้ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #เทศบาลนครเชียงใหม่ #ChiangMaiMunicipality #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #humanitiesspiritnight.

รายละเอียดของข่าวสาร

ประกาศเมื่อวันที่ :

4 ต.ค. 2566

สถานที่ :

ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าใช้จ่าย:

-