ส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองสำนักการช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Tue, 24 May 2022 06:33:12 ตรวจสอบอาคารเพื่อออกใบรับรองอาคารประเภทควบคุมการใช้ /?name=news&file=readnews&id=63 /icon/news_1653373957.jpg

ตรวจสอบอาคารเพื่อออกใบรับรองอาคารประเภทควบคุมการใช้

1653373957
ตรวจอาคารสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ 20 คาราโอเกะ /?name=news&file=readnews&id=37 /icon/news_1611336028.jpg

ตรวจอาคารสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ 20 คาราโอเกะ

1.วอร์มอัพ

2.ร้าน station

3.ท่าช้างคาเฟต์

1611336028