[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
Facebook
เพิ่มเพื่อน LINE
เพิ่มเพื่อน
  
ภารกิจหน้าที่  
 

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  ภารกิจส่วนใหญ่ เป็นงานด้านการบริการประชาชน อาทิ การอนุเคราะห์การช่วยเหลือ การขจัดหรือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ หรือ การอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่มายื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน   ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ภารกิจหน้าที่ของฝ่ายผังเมือง
      หน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามกฎหมายผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาเมือง แบ่งออกเป็น