[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
Facebook
เพิ่มเพื่อน LINE
เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กฎกระทรวง กําหนดให้พื้นที่ดังต่อไปนี้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕
โดย : admin
เข้าชม : 676
ศุกร์ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565
A- A A+
        

กฎกระทรวง กําหนดให้พื้นที่ตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอยอําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยํางเนิ้ง
ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวดัลําพูน เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๕

ไฟล์แนบ: https://drive.google.com/file/d/1f6Z2fwz3QUWogG7goGO8uYy0jD9jkbxH/view?usp=sharing

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      กฎกระทรวง กําหนดให้พื้นที่ดังต่อไปนี้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ 11/มี.ค./2565
      ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารเพื่อป้องกันภยันตรายที่อาจเกิดแก่สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน 11/ก.พ./2565
      ขอเชิญประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 20/ธ.ค./2564
      เตรียมความพร้อมใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ 22/มี.ค./2564