[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
Facebook
เพิ่มเพื่อน LINE
เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
โดย : admin
เข้าชม : 1609
จันทร์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
A- A A+
        

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนัการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่
       ขอเชิญประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ยื่นคำร้องเกี่ยวกับขอแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ไฟล์แบบ -> https://drive.google.com/drive/folders/1oGucJisdPExHpjXU2rP4QZ7Vwr-UlAUh?usp=sharing

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายผังเมือง ชั้น 3 อาคาร 5 เทศบาลนครเชียงใหม่

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      กฎกระทรวง กําหนดให้พื้นที่ดังต่อไปนี้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ 11/มี.ค./2565
      ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารเพื่อป้องกันภยันตรายที่อาจเกิดแก่สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน 11/ก.พ./2565
      ขอเชิญประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 20/ธ.ค./2564
      เตรียมความพร้อมใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ 22/มี.ค./2564