[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
Facebook
เพิ่มเพื่อน LINE
เพิ่มเพื่อน
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
11/มี.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กฎกระทรวง กําหนดให้พื้นที่ดังต่อไปนี้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ( 677 / )
    

กฎกระทรวง กําหนดให้พื้นที่ตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอยอําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยํางเนิ้ง
ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวดัลําพูน เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๕

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.พ./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารเพื่อป้องกันภยันตรายที่อาจเกิดแก่สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ( 618 / )
    

ประกาศเมื่อวันที่่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2534


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ( 1610 / )
    

ขอเชิญประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  ยื่นคำร้องเกี่ยวกับขอแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ( 1058 / )
    

เตรียมความพร้อมใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22/ม.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
ตรวจอาคารสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ 20 คาราโอเกะ ( 1347 / )
    

ตรวจอาคารสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ 20 คาราโอเกะ

1.วอร์มอัพ

2.ร้าน station

3.ท่าช้างคาเฟต์


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>